Flagg

FOTO: Wikimedia

Estlands flagg består av tre like horisontale striper med blått, sort og hvitt.

Over tid har det oppstått ulike forklaringer på fargene i flagget, dette er en av dem:

  • Blått skal trolig symbolisere himmelen og folkets tro på en lysere fremtid, samt enhet og vennskap.
  • Svart tolkes som et symbol for den vanskelige historien det estiske folket har gjennomgått, samtidig som det representerer jorden og folkedraktenes sorte farge.
  • Hvitt uttrykker håp, ærlighet og søken etter åndelig opplysning.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Estlands_flagg