Valuta

Valutaen i Estland er euro.

Valutakode: EUR

Symbol: €

Mynt valører: 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 euro og 2 euro.

Seddel valører: 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro og 500 euro.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli produsert nye 500-eurosedler etter 2018, men at sedlene fremdeles vil være gyldige.